KODY % rabatowe Jak to działa?

Regulamin serwisu

Co powinieneś wiedzieć korzystając z porównywarki cen ?

Zasady działania witryny Kurierem.pl

1.

 

Kurierem.pl to niezależny (patrz pukt 17) portal informacyjny o tematyce przesyłek kurierskich, którego główną częścią jest porównywarka cen usług kurierskich, przewozowych i pocztowych. Dla Odwiedzających / Użytkowników korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Portal Kurierem.pl prezentuje jedynie oferty innych, niezależnych firm z którymi współpracuje. Tym samym Kurierem.pl nie oferuje wykonywania i nie wykonuje usług kurierskich, na rzecz odwiedzających tę witrynę.

 

2.

 

Serwis Kurierem.pl prezentuje wyłącznie powszechnie dostępne informacje podawane przez operatorów do publicznej wiadomości - przekazane bezpośrednio z inicjatywy firm lub pozyskane przez Kurierem.pl. Nasze źródło stanowią głównie informacje bezpośrednie, strony internetowe firm kurierskich oraz portale tematyczne.

 

3.

 

W metodzie naliczania i porównywania cen Kurierem.pl nie stosuje praktyk, ktore mogłyby jakąkolwiek firmę stawiać na uprzywilejowanej pozycji - jedynym kryterium jest realna, końcowa cena brutto za usługę zdefiniowaną przez użytkownika przy pomocy formularza wyceny.

 

4.

 

Kurierem.pl nie wykonuje usług kurierskich, a prezentowane wyceny dotyczą firm niezależnych od porównywarki oraz niezależnych od operatora tej witryny. Dlatego żadne z prezentowanych cen nie stanowią oferty handlowej operatora tej witryny

 

5.

 

W bazie porównywarki cen znajdują się tylko firmy:

 

- o zasięgu ogólnokrajowym,

- których sposób działania i własna prezentacja oferty pozwala na ich promowanie,

- upubliczniają podstawowe informacje o firmie oraz sposobie wykonywania usług,

 

6.

 

O dołączeniu firmy i jej usług do porównywarki oraz katalogu firm i usług kurierskich, decyduje administracja serwisu Kurierem.pl, przy czym kieruje się przede wszystkim wytycznymi z pkt. 5 oraz własną oceną czy ww. warunki są spełnione.

 

7.

 

Kurierem.pl zastrzega sobie prawo odmowy (w tym także bez podania przyczyny) umieszczenia oferty lub prezentowania tylko częściowej oferty firmy / serwisu kurierskiego.

 

8.

 

W przypadku pozyskania przez Kurierem.pl informacji o znacznym obniżeniu jakości świadczonych usług lub o pojawieniu się istotnych rozbieżności między oficjalną ofertą firmy, a jej faktycznymi usługami, administracja Kurierem.pl zastrzega sobie prawo do zawiesza lub wyłączenia prezentowania oferty (lub jej części) conajmniej do czasu wyjaśnienia wszelkich okoliczności w sposób umożliwiający ponowne, obiektywne prezentowanie usług firmy.

 

9.

 

Każdej z firm i serwisów współpracujących z Kurierem.pl przysługuje prawo zgłaszania uwag i sugestii odnośnie sposobu prezentacji oferty. Jeżeli firma nie życzy sobie takiej promocji, w każdej chwili ma prawo zwrócić się do Kurierem.pl z prośbą o czasowe zawieszenie lub całkowite wstrzymanie prezentacji.

 

10.

 

Wszelkie oceny, opinie i komentarze publikowane przez użytkowników "Forum Kurierem" są ich osobistymi opiniami i ewentualną odpowiedzialność za nie ponoszą ich autorzy.

 

11.

 

Wszelkie nazwy i znaki handlowe zostały użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych tj. identyfikacji, prezentacji i ew. promocji oferty właścicieli tych znaków. W przypadku zgłoszenia braku zgody na wykorzystanie zastrzeżonego znaku graficznego, Kurierem.pl zastąpi dany znak własnym informacyjnym znakiem graficznym.

 

12.

 

Kurierem.pl nie zbiera i nie gromadzi danych osobowych osób korzystających z serwisu.

 

13.

 

Dla potrzeb statystycznych i technicznych Kurierem.pl odnotowuje i przechowuje jedynie numery ip oraz nazwy hostów, z których odnotowujemy wejścia do witryny. Dane te wykorzystywane są przez Kurierem.pl jedynie w mechanizmach zapewniających optymalizację, bezpieczeństwo i obiektywizm prezentowanych przez nas danych oraz w wyłącznie w zakresie do tego niezbędnym.

 

13 a. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google").  Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.  Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe  Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 

14.

 

Jakiekolwiek wykorzystanie informacji i danych pozyskanych z witryny Kurierem.pl, które odbiega od podstawowych założeń witryny - wymaga wcześniejszej zgody właściciela. Zwłaszcza w przypadku wykorzystania ww. danych do celów komercyjnych.

 

15.

 

Powielanie opisów, rozwiązań informatycznych oraz wykorzystanych mechanizmów porównywania i prezentacji ofert stanowi naruszenie własności intelektualnej / praw autorskich.

 

16.

 

Autorem, administratorem i właścielem serwisu w tym w szczególności bazy danych oraz mechanizmu służącego porównaniu oraz prezentacji ofert jest firma: ikurier Kamil Kostrzewa z siedzibą w Wałbrzychu (58-316), ul. Palisadowa 20/7, NIP: 886-240-34-73.

 

17.

 

Serwis Kurierem.pl, firma iKurier, ani żaden inny podmiot będący własnością lub w jakikolwiek sposób zależny bądź powiązany z iKurier, nie świadczy usług kurierskich ani pośrednictwa w usługach kurierskich.

 

[ostatnia aktualizacja 05-09-2013]

Uwagi

Serwis Kurierem.pl dochowuje najwyższej staranności we wszelkich obliczeniach, interpretacji definicji usług i regulaminów oraz na bieżąco aktualizuje wszelkie dane i cenniki.

Prezentowanych cen nie można traktować jako oferty handlowej operatora tej witryny, ponieważ nie prezentujemy oferty własnej a jedynie wtórne informacje o ofertach podmiotów niezależnych od Kurierem.pl

Ponadto w każdym przypadku podania niepełnych lub błędnych danych, ostatecznej weryfikacji oraz określenia dla konkretnej przesyłki rodzaju usługi, a tym samym jej ostatecznej wyceny może dokonać upoważniony pracownik firmy kurierskiej.